Reklam

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Bilinmesi Gereken Detaylar

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Bilinmesi Gereken Detaylar İş sağlığı ve güvenliği (İSG), son yıllarda ülkemizde önem kazanan alanlardan biridir. Çalışan sağlığının ve güvenliğinin korunmasını hedefleyen bu alan, başta 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuata göre düzenlenmektedir. Sanayileşmenin başlaması ile birlikte çalışanların geçirdikleri iş kazaları ve yakalandıkları meslek hastalıkları […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Bilinmesi Gereken Detaylar
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Bilinmesi Gereken Detaylar
Haber Merkezi
  • 17 Ekim 2023 11:11

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Bilinmesi Gereken Detaylar

İş sağlığı ve güvenliği (İSG), son yıllarda ülkemizde önem kazanan alanlardan biridir. Çalışan sağlığının ve güvenliğinin korunmasını hedefleyen bu alan, başta 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuata göre düzenlenmektedir.

Sanayileşmenin başlaması ile birlikte çalışanların geçirdikleri iş kazaları ve yakalandıkları meslek hastalıkları dikkat çekmeye başlamıştır. İş kazaları ve meslek hastalıkları, hem çalışanları hem de işverenleri etkilemiştir. Bu olumsuzlukların engellenmesi için konulan kurallar ve oluşturulan yasalar, iş sağlığı ve güvenliğialanının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Ülkemizdeki yasalara, yönetmeliklere ve diğer mevzuat unsurlarına göre çalışma ortamlarında iş güvenliğinin ve sağlığının sağlanması işverenin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun nasıl sağlanacağı açık olarak mevzuatta yer almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, bu alanda görev yapması gereken profesyonellerin yetiştirilmesi için verilen eğitimlerdir. Bu eğitimler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkilendirmiş olduğu kurumlar tarafından ve yine bakanlığın onayladığı konuları kapsayacak şekilde verilmektedir.

İlgili eğitimler; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri hemşiresi gibi profesyonellerin yetiştirilmesi için verilir. Ancak eğitimler bunlarla sınırlı değildir. Bunlara ek olarak hijyen eğitimi ve ilk yardım eğitimi gibi farklı eğitimler de vardır. Hatta eğitimleri verecek olan eğiticiler için verilen eğitici eğitimlerini de bu kapsamda değerlendirmek yanlış olmayacaktır.

Eğitimlerin süresi, genel olarak aynıdır. A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi ile işyeri hekimliği eğitimi, toplamda 220 saattir. Eğitimin son 40 saatlik kısmı saha eğitimi olarak da bilinen stajdan oluşurken, ilk 180 saatlik kısım ise uzaktan eğitimden meydana gelmektedir. Uzaktan eğitimin 81 saatlik bölümü a-senkron, geriye kalan kısmı ise senkron eğitim şeklindedir.

İşyeri hemşireliği veya bilinen diğer adıyla diğer sağlık personeli eğitimi ise 90 saat olarak verilir. Bu eğitimin tamamı uzaktandır ve eğitim sonrasında staj yapılması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

İşyeri hekimliği ile A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi 35 günde tamamlanırken, işyeri hemşireliği eğitimi ise 14 günde tamamlanmaktadır. Katılımın kolaylaşması için bu eğitimler için günün farklı saatlerinde yapılan ders alternatifleri sunulmaktadır.

Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Alabilir?

İş sağlığı ve güvenliğihttps://www.temaakademi.com.tr/blog/is-sagligi-ve-guvenligi-nedir-is-sagligi-uzmanlarinin-gorevleri-nelerdir/ alanında verilen çok farklı eğitimler vardır. Bu eğitimlerin bir kısmının temel hedefi işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı gibi profesyoneller yetiştirmek iken, diğer kısmı ise mevzuattaki şartları yerine getirmeye yöneliktir. Eğitimin türüne bağlı olarak alabilecek olanlar da farklılık göstermektedir.

İş güvenliği uzmanlığı eğitimini ilk defa alacakların, C sınıfı eğitime başvurması gerekir. Bu eğitimi alabilmek için adayların şu bölümlerin birinden mezun olması gerekmektedir:

  • Fizik
  • Biyoloji
  • Kimya
  • Mimarlık Fakültesi
  • Mühendislik Fakültesi
  • İSG Programları

Söz konusu programlardan mezun olarak eğitim alan ve yapılan sınavı geçenler, C sınıfı iş güvenliği uzmanı olur.

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimini, en az 3 yıl C sınıfı İSG uzmanlığı yapanlar alabilirken, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimini ise en az 4 yıl B sınıfı İSG uzmanlığı yapanlar alabilir. Ayrıca işyeri hekimliği eğitimi için adayların tıp fakültesi mezunu, işyeri hemşireliği içinse hemşirelik, ATT, çevre sağlığı teknisyenliği veya sağlık memurluğu mezunu olması gerekir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Avantajları

İş sağlığı ve güvenliği alanında alınan eğitimlerin birçok önemli avantajı vardır. Bunların başında ise yeni bir alanda iş bulma ve kariyer yapma fırsatıdır. İSG Kanunu kapsamında bazı iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi gibi profesyonelleri istihdam etmesi gerekir. Buna bağlı olarak ilgili alandaki iş imkanları son derece fazladır. Ayrıca maaşlar da tatmin edici seviyededir.

Bu eğitimleri kaliteli ve yetkili kurumlardan almak son derece önemlidir. Tema Akademi, gerek eğitim kalitesi gerekse de kursiyerlerine vermiş olduğu destekle dikkatleri çeken bir kurumdur. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almak ve kariyerini İSG alanına yöneltmek isteyenler hemen Tema Akademi ile iletişime geçebilir. Erken kayıt fırsatlarından ve kaliteli eğitimden yararlanmak için acele edin.