Reklam

Silopi Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı Genel Kurul İlanı

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar  Meslek kuruluşları Kanununun 42’nci maddesi gereği

Silopi Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı Genel Kurul İlanı
Silopi Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı Genel Kurul İlanı
Haber Merkezi
  • 9 Aralık 2021 18:38
  • 30 Nisan 2024 13:41

SİLOPİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI BAŞKANLIĞI

GENEL KURUL İLANI

Odamızın 7’ncı olağan genel kurulu,5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar  Meslek kuruluşları Kanununun 42’nci maddesi gereği

06.01.2022 tarihinde Perşembe günü saat: 11.00′ de Dicle Mah. 30. Cadde no:24 Bahçeşehir Koleji Konferans salonu adresinde çoğunluk sağlanmadığı taktirde ise  15.01.2022 tarihinde Cumartesi  günü saat:11:00’de aynı adreste toplanacaktır.

                                                                                                             Sıddık ÖĞMEN

                                                                                                          Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                  Oda Başkanı

GÜNDEM

a)Açılış

b)Başkanlık divanının teşekkülü.

c)Saygı duruşu ve İstiklar marşının okunması.

d)Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.

e)Yönetim kurulu  faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

f)Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.

g)Bilanço,gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.

h)Bilanço,gelir ve gider hesaplarının kabulü ve reddi.

I)Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.

İ)Yeni dönem çalişma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim,teorik ve pratik kurs programları tahminı bütçenin görüşülmesi,kabulü veya reddi.

J)Aylık ücretlern,huzur haklarının,yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.

k)5362 sayılı sınırlar içinde;öğrenci okutulması,muhtaç durumundaki oda üyelerine yardımda bulunması ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesinin kabulü veya reddi.

l)Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına gayrimenkul karşılığında ödünç para alınması karar vermek.Bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi.

m)Dilek ve temenniler.

n)seçimler.

o)kapanış