Reklam

İhracat bedelini yatırmayan firmalara 90 günlük ek süre

  İhracat beyanname bedelini ödemeyen ihracatçıları uyaran Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) bu bedellerin 90 günlük süre içinde yatırılmaması halinde cezai işlem uygulanacağını açıkladı. SİLOPİ GAZETESİ – İhracat işlemlerine ilişkin bedeller fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde aracı bankaya yatırılması gerekiyor. 180 gün içerisinde bankaya ihracat bedeli yatırılmaması halinde Vergi dairelerince ihracatçılara 90 gün […]

İhracat bedelini yatırmayan firmalara 90 günlük ek süre
İhracat bedelini yatırmayan firmalara 90 günlük ek süre
Haber Merkezi
  • 2 Temmuz 2020 10:14
  • 24 Temmuz 2021 11:54

 

İhracat beyanname bedelini ödemeyen ihracatçıları uyaran Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) bu bedellerin 90 günlük süre içinde yatırılmaması halinde cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

SİLOPİ GAZETESİ – İhracat işlemlerine ilişkin bedeller fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde aracı bankaya yatırılması gerekiyor. 180 gün içerisinde bankaya ihracat bedeli yatırılmaması halinde Vergi dairelerince ihracatçılara 90 gün süreli ihtarname gönderiliyor. Bu süreyi aşanlar için hukuki süreç başlatılarak cezai işlem uygulanıyor. İhracat bedellerini yatırmayan firmaları ikaz eden Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) yönetim kurulu üyesi Şebap Taşkın 90 gün verilen ek sürede Silopi’de ihtarname gönderilen yaklaşık 50 firmanın bu bedeli yatırmasını istedi. Taşkın, “ihracatçılarımız 90 günlük süre içerisinde bu bedeli yatırmamalı halinde hukuki işlem başlatılacak. İhracatçılarımızı bu konuda uyarmak istiyoruz” dedi.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ

2018-32/48 tebliğe göre MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 11/8/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 8 inci maddesine istinaden hazırlanmıştır.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi

MADDE 3 – (1) Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.

MADDE 4 – (1) Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak sağlanan peşin dövizlerin kullanım süresi belge süresi (ek süreler dahil) kadardır.

(2) Tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin dövizler prefinansman hükümlerine tabi olur. Prefinansman hükümlerine tabi hale gelen peşin dövizlerin, ihracat taahhüt sürelerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uzatılması halinde, alıcının muvafakat etmesi kaydıyla kullanım süreleri de verilen ek süre kadar uzatılmış sayılır.

Özelliği olan ihracat

MADDE 5 – (1) Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.

(2) Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip; uluslararası fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.

(4) Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur.